Cart

KAUBA TAGASTAMISÕIGUS

Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

Kauba tagastamiseks peab klient täitma tagastamise avalduse ning edastama selle e-kirja teel all4kids@4kids.ee.

Klient peab kauba tagastama esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul avalduse esitamisest või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kullerfirmale.

Kasutades SmartPOST-i või Omniva tagastust, palume kaubad saata Tallinna Kadaka Selveri pakiautomaati.
Tel +37253090609
Kaubad on võimalik tagastada ka kauplustesse Tallinnas või Pärnus.
Muul juhul tuleb kaubad saata 4kids OÜ, Kadaka tee 4, 10621 Tallinn.

Kauba tagastamine toimub Kliendi kulul ja Veebipood ei hüvita kauba tagastamisega tekkinud kulusid, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata ja rikkumata. Kõik osad peavad olema originaalpakendis või pakendis millega Veebipood kauba saatis. Taganemisõigus ei kehti kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (nt pakendist välja võetud aluspesu, ujumis- ja päevitusriided, sukad-sokid ning tooted, mis on valmistatud Tellija tingimuste/vajaduste kohaselt).

Tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Veebipood jätab endale õiguse tagastamisest keelduda, kui esemetel on kasutusjälgi. Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on Veebipoel õigus nõuda kaubale tekitatud väärtuse vähenemise kahju hüvitamist.

Tagastus aktsepteeritakse ainult koos täidetud taganemisavaldusega. 

Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab Veebipood kliendile ostusumma esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse saatmisest. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole või krediitkaardile, millelt ostu eest tasuti. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

 

PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile: all4kids@4kids.ee. Pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi ja telefon, kaubal ilmnenud puudus (lisada pildid või video) ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus. Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

Veebipood ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

Veebipood ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Veebipoel ei olnud võimalik mõjutada.

Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Veebipoe ja Kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Õpetaja 9A Tartu 51003, http://www.tarbijakaitseamet.ee ) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12 Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee ) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või kohtusse. Lisaks on kõikidele Klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr